Bestyrelsesmøde den 25. nov. 2019 kl. 17.00 hos Benny

 

Dagsorden1.

1.Referat fra møde den 21. okt. 2019.

2.Nyt fra DDBU m. fl.

3.Kassereren.

4.Turneringsleder.

5.Julefrokost

6.Eventuelt.

7.Næste møde

Bestyrelsesmøde den 25. nov. 2019 kl. 17.00 hos Benny

Referat

 1. Referat fra møde den 21. okt. 2019

Godkendt

2.Nyt fra DDBU m. fl.

Nyt login til Billardresultater er nu oprettet hos næsten alle medlemmer.

Kommunens tilskud til elektrikker regning ved indflytning er modtaget.

Krav fra kommunen om nedtagning af den lyddæmpende flamingovæg, som ikke er lovlig.En rigtig væg vil blive opsat,men det afventer byggetilladelse,som er ansøgt.

3.Kassereren

Samlet beholdning p.t. tilfredsstillende.

Banken har på gr. af lovkrav krævet diverse dokumentationer (Erik og Konrad klarer det)

4.Turneringsleder

Intet

5.Julefrokost

Lokalet er booket – Maden er bestilt – Tilskud fra Faglige Seniorer er modtaget

6. Eventuelt

Tæppefliser er indkøbt. Pålægning aftales med Carsten, som har lovet at lægge

Dem.

7.Næste møde

Den 20/1-2020 kl. 17.00 hos Erik

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde den 21. Okt. 2019 kl. 17.00 i Vestermarie

Dagsorden

 1. Referat fra sidste møde

2.Nyt fra DDBU m. fl.

3.Kassereren

4.Turneringsleder

5.Tøjsponsor

6.Åbent hus den 2. nov.

7.Næste møde

Eventuelt.

 

REFERAT :

 

 1. Referat fra sidste møde

Skillevæg/lyddæmpning: Vi forsøger med en løs flamingovæg som let kan fjernes uden værktøj

2. Nyt fra DDBU m. fl.

Kommunen har bevilget et tilskud til elektrikerudgift ved indflytning

Kommunen har foretaget revision på udgifter vedrørende lokaletilskud

Kommunen har indhentet erklæring vedr. børneattest

Skrivelse fra DDBU om tilpasning af tlf.nr. m.m. til datalov

3. Kassereren

Beholdning normal efter årstid.

Der indkøbes ekstra støvsuger

4. Turneringsleder

Telefonnr. fjernet fra billardresultater.dk på gr. af datalov (se pkt. 2)

5. Tøjsponsor

Fast sponsormand søgesÅbent hus den 2. nov.

6.   Indbydelse husstandsomdeles i Vestermarie by.

Hele bestyrelsen forsøger at være til stede

7. Knagerækker opsættes.

Vi har fået lov at fjerne hylder i forrum, så der bliver plads til kø-skabe

8. Næste møde

’          25/11-2019 kl. 17.00 hos Benny

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde den 16. sep. 2019 kl. 17.00 hos Erik

Dagsorden:

1.Referat fra sidste møde den 9. aug. 2018

2.Nyt fra DDBU m. fl.

3.Kassereren

4.Turneringsleder

5.Eventuelt

6.Åbent hus ?

7.Næste møde

Bestyrelsesmøde den 16. sep. 2019 kl. 17.00 hos Erik

Referat :

 1.Referat fra sidste møde den 9. aug. 2018

Godkendt

2.Nyt fra DDBU m. fl.

Intet

3.Kassereren

Økonomien OK. Kun ganske få kontingentrestancer

4.Turneringsleder

2 div- hold vundet deres første kamp

5.Eventuelt

   Husk reglementeret påklædning i alle kampe, også interne Rønne-kampe

   Husk at lukke vinduer og låse døren når sidste mand går

Steen P. kontaktes vedr. skillevæg

Hasse kontaktes vedr. mørke gardiner og knagerækker. Har spurgt ham, han ved ikke           noget om mørke gardiner, men lægger knagerække til os.

6.Åbent hus

Afholdes lørdag den 26. okt. 2019 kl. 10.00 – 14.00. Konrad laver folder til                           husstandsomdeling

7.Næste møde

Den 21. okt. 2019 kl. 17.00 i Vestermarie. Forsøg med at få en tøjsponsor skal på

dagsordenen.

 

 

Bestyrelsesmøde den 9. aug. 2019 kl. 16.00 i Vestermarie

Dagsorden

 1. Referat fra sidste møde den 24. juni. 2018Nyt fra DDBU m. fl.
 2. Nyt fra DDBU
 3. Kasserer
 4. Turneringsleder
 5. Eventuelt
 6. Næste møde
 7. Oprydning i de sidste papkasser m.m.
 8. Vi prøver at klare punkt 1 til 6 hurtigt, så vi får tid til punkt 7

 

Bestyrelsesmøde den 9. aug. 2019 kl. 16.00 i Vestermarie

Referat:

 1.Referat fra sidste møde den 24. juni. 2018

Godkendt

2.Nyt fra DDBU m. fl.

3.Vi har modtaget tilskud fra DDBU´s ø-pulje kr. 11.000

Vi har modtaget kr. 78.000 fra kasernen til flytteudgifter. Tak til adv. Morten Hartelius for at forhandle på vore vegne med kasernen.

Beholdning er p.t. kr. 105.026, men vi har endnu ikke modtaget regning fra Knudsker El, som brugte mange timer på el-arbejde.

4.Vi er inviteret til et møde med brugere af Vestermarie Skole d. 19. aug,

hvor vi bl. andet vil gøre opmærksom på manglende skabsplads i køkken

Flytning meddelt til DDBU og klubber. Holdopstillinger er sendt til klubberne.

Tilmelding til individuelle kampe skal indsendes den 15/8-2019

5.Vi har fået IT-adgang. Man logger sig på netværket ”BRK-gæst ” ved brug af sin personlige nemid. Derefter fungerer det som vi kender det. Vi synes dog det er utilfredsstillende at skulle logge på på den måde, hver gang vi skal have net-adgang. Vi har derfor spurgt om det kan undgås, og samtidig undersøger vi pris for egen forbindelse.

Vi har fået nøgler til køkken, yderdør ved køkken, toilet og carambolelokale. Det er samme nøgle til det hele. Nøgler hænger på siden af det køskab, som står nærmest kaffeborden

Vi vil lave et møde med Bornholms Brand for at meddele flytning og gennemgå forsikringsbetingelser, forsikringsdækning m.v.

6.Næste møde: Mandag den 16. sep. 2019 kl. 17.00 hos Erik

 1. Bestyrelsen smøgede ærmerne op, og fik de sidste papkasser tømt og alle tingene på plads – næsten da.

 

 

Bestyrelsesmøde den 27. maj 2019 kl. 17.00 hos Bengt

Dagsorden

 

 1. Referat fra sidste møde den 12. apr. 2018 hos Konrad
 2. Nyt fra DDBU m. fl.
 3. Kassereren
 4. Turneringsleder
 5. Lokaler
 6. Spillermøde
 7. Eventuelt
 8. Næste møde

Bestyrelsesmøde den 27. maj 2019 kl. 17.00 hos Bengt

Referat

 

 1. Referat fra sidste møde den 12. apr. 2018 hos Konrad

Godkendt

2. Nyt fra DDBU m. fl.

Intet

3.Kassereren

Ikke modtaget huslejeopkrævning for juni.

Beholdning ca. 82.000

4.Turneringsleder

Turnering 2018/19 har været klubbens hidtil mest succesrige sæson

Alle bornholmske rækker med undtagelse af S1 er vundet. Flotte resultater ved regions- og landsfinaler, som turneringsleder glæder sig til at berette om ved spillermødet o juni.

5.Lokaler

Endnu ikke afklaring. Møde med rep. fra forsvaret i morgen den 28. maj, hvor Konrad forventer udsættelse af opsigelse. Bestyrelsen har en god fornemmelse for en kommende løsning af lokalesituationen.

 

6.Spillermøde

Den 22. juni 2019 kl. 10.00. Konrad laver opslag.

7.Eventuelt

Skrives på hjemmeside, at sommerturnering indtil videre er aflyst på grund af lokalesituationen

 

8.Næste møde

Mandag den 24. juni 2019 hos Harley. Såfremt der forinden er nyt vedrørende lokalesituationen indkaldes bestyrelsen straks.

 

 

Bestyrelsesmøde den 12. apr. 2019 kl. 17.00 hos Konrad

Dagsorden

 Referat fra sidste møde den 11. feb.. 2018 hos Erik

 • 2.Nyt fra DDBU m. fl.
 • 3.Kassereren
 • 4.Turneringsleder
 • 5.Lokaler
 • 6.Eventuelt
 • 7.Næste møde

Bestyrelsesmøde den 12. apr. 2019 kl. 17.00 hos Konrad

Referat.

 1. Referat fra sidste møde den 11. feb. 2018 hos Erik Godkendt
 • 2.Nyt fra DDBU m. fl.  Intet
 • 3.Kassereren. Erik havde meldt afbud, men havde sendt bankudskrift som udviser en beholdning på kr. 82.725
 • 4.Turneringsleder. Et sportsligt fantastisk år, hvor følgende hold stadig er med i slutspillet: 3.div., S2, S3. Fri karamb,.2mands og OB
 • 5.Lokaler. Konrad gav en grundig gennemgang af en lang række forsøg på at finde nye lokaler, og flere henvendelser til kommunen både fra billardklubben og i samarbejde med andre foreninger. Kommunen har svaret negativt flere gange, men senest har borgmesteren svaret, at administrationen er pålagt at udarbejde en nøje liste over kommunens lokaler, og sagen bliver forelagt politikerne i et møde i Job- Udvikling- og Fritidsudvalget den. 8. maj 2019.
 • 6.Eventuelt. Der blev udleveret nyt optryk af vedtægterne, med tilretning i overensstemmelse med beslutning på seneste generalforsamling.
 • På grund af lokalesituationen indbydes ikke til sommerturnering 2019
 • 7.Næste møde. Mandag den 27/5 kl. 17.00 hos Bengt

 

 

 

Rønne Billard Klub

  Bestyrelsesmøde den 11. feb. 2019 kl. 17.00 hos  Erik

Dagsorden

 

 1. Referat fra sidste møde den 10. dec. 2018 hos Benny
 2. Nyt fra DDBU m. fl.
 3. Kassereren
 4. Turneringsleder
 5. Lokaler
 6. Generalforsamling den 21, feb. 2019
 7. Eventuelt
 8. Næste møde

  

Bestyrelsesmøde den 11. feb. 2019 kl. 17.00 hos  Erik

Referat:

 1.Referat fra sidste møde den 10. dec. 2018 hos Benny

Godkendt

2. Nyt fra DDBU m. fl.

Ansøgningsskema til at søgelokaletilskud modtaget og udfyldt

3.Kassereren

Regnskab 2018 er færdigt og revideret. Overskud ca.kr. 8600

Modtaget opkrævning på gebyr for individuelle tilmeldinger, skal videresendes til spillerne.

4.Turneringsleder

Turneringerne er tæt ved at være slut, og der er udsigt til mange fine resultater.

5.Lokaler

Intet nyt. Konrad sender ny forespørgsel til kommunen inden generalforsamling.

6.Generalforsamling den 21, feb. 2019

Keld forespørges om dirigenthverv.

Alle, der er på valg, er villige til genvalg.

Snitter er bestilt.

Der udarbejdes forslag til vedtægtsændring med konsekvens for manglende kontingentbetaling.

7.Eventuelt

Intet

8.Næste møde

Den 8. april 2019 kl. 17.00 hos Konrad, Snorregade 2.