Rønne Billard Klub

Bestyrelsesmøde den 30. marts 2020 kl. 17.00 hos Konrad

Dagsorden

 

  1. Referat fra generalforsamling den 5. marts 2020
  2. Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktione på coronatruslen
  3. Kassererer
  4. Turneringsleder
  5. Eventuelt
  6.  Næste møde

Rønne Billard Klub

 Referat: 

Bestyrelsesmøde den 30. marts 2020 kl. 17.00 hos Konrad

  Deltagere: Konrad, Benny, Bjarne og Christian

Afbud:       Erik og Jacob

Dagsorden

 1.Referat fra generalforsamling den 5. marts 2020

Godkendt

2.Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen.

På Klubdøren sættes følgende opslag:

Alle klubaktiviteter og turneringskampe er

               fortsat indstillet indtil 14. april.

               Selvtræning er dog tilladt, såfremt

               man husker at holde afstand, og der

               højst er 8 personer ad gangen i lokalet

               (2 pers. ved hvert bord)

 

Vi vil, mens aktiviteterne er neddroslet, lave indgangen så smudsmåtten ikke

forrykker sig langsomt.

 3.Kassereren

Afbud

4.Turneringsleder

Spillermøde er fastsat til lørdag den 6. juni 2020 kl. 10.00.

Hvis du ikke kan deltage, bedes du så hvidt muligt allerede inden mødet

meddele hvilke/hvilket hold, du ønsker at spille på i sæson 2020/2021

5. Intet

6. Næste møde:  14. april 2020 kl. 17.00 hos Benny. Datoen er fastsat i forventning

om eventuelle nye udmeldinger om corona-krisen

 

 

 

 

Rønne Billard Klub

 Bestyrelsesmøde den 24. feb. 2020 kl. 17.00 hos Konrad

Dagsorde

1.Referat fra møde den 20 jan. 2020

2.Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand

3.Kassereren

4.Turneringsleder

5.Generalforsamling

6.Eventuelt

7.Næste møde

Da det bliver sidste møde i denne bestyrelse, giver jeg et lille stykke mad efter mødet.

 

 

Rønne Billard Klub

 Bestyrelsesmøde den 24. feb. 2020 kl. 17.00 hos Konrad

 Referat

 1.Referat fra møde den 20 jan. 2020

Godkendt.

2.Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand

Intet.

3.Kassereren

Regnskab er klart til forelæggelse for generalforsamling d. 5/3-20.

4.Turneringsleder

Intet.

5.Generalforsamling

Klart til generalforsamling.

6.Eventuelt

Steen P. forespørges om skillevæg.

Ø-arkiv kontaktes vedr. indgang.

7. Næste møde

Aftales umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsesmøde den 20. jan. 2020 kl. 17.00 hos Erik

Dagsorden

1.Referat fra møde den 25.nov. 2019

2.Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand

3.Kassereren

4.Turneringsleder

5.Generalforsamling

6.Eventuelt

7. Næste møde

 

 

Bestyrelsesmøde den 20. jan. 2020 kl. 17.00 hos Erik

Referat

 1.Referat fra møde den 25.nov. 2019

Godkendt

2.Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand

Stor smudsmåtte er bestilt

Kurv til klud ved  kugleskuffe på bord 2 er påskruet

3.Kassereren

Kommet ud af kommet ud af 2019 med overskud.

4.Turneringsleder

Peter Lund er igen aktiv i DDBU

5.Generalforsamling

–    Den 5/3-2020 kl. 18.30

–    På valg til bestyrelsen:

Konrad

Jørgen (ønsker ikke genvalg)

Bengt (ønsker ikke genvalg)

 

  • På valg som suppleant: Harley (ønsker ikke genvalg)
  • Der er indkommet to forslag til generalforsamlingen

 

Bestyrelsen enige om en række emner, som skal forespørges om de vil stille op til at

overtage de ledige poster.

6.Eventuelt

–  Vægkalender: Benny forespørger Bhs.Tidende om kalender

–  HUSK: Klubben er lukket hver fredag formiddag for rengøring.

 

7. Næste møde den 24/2-2020 kl.17.00 hos Konrad