Bestyrelsesmøde den 20. jan. 2020 kl. 17.00 hos Erik

Dagsorden

1.Referat fra møde den 25.nov. 2019

2.Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand

3.Kassereren

4.Turneringsleder

5.Generalforsamling

6.Eventuelt

7. Næste møde

 

 

Bestyrelsesmøde den 20. jan. 2020 kl. 17.00 hos Erik

Referat

 1.Referat fra møde den 25.nov. 2019

Godkendt

2.Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand

Stor smudsmåtte er bestilt

Kurv til klud ved  kugleskuffe på bord 2 er påskruet

3.Kassereren

Kommet ud af kommet ud af 2019 med overskud.

4.Turneringsleder

Peter Lund er igen aktiv i DDBU

5.Generalforsamling

–    Den 5/3-2020 kl. 18.30

–    På valg til bestyrelsen:

Konrad

Jørgen (ønsker ikke genvalg)

Bengt (ønsker ikke genvalg)

 

  • På valg som suppleant: Harley (ønsker ikke genvalg)
  • Der er indkommet to forslag til generalforsamlingen

 

Bestyrelsen enige om en række emner, som skal forespørges om de vil stille op til at

overtage de ledige poster.

6.Eventuelt

–  Vægkalender: Benny forespørger Bhs.Tidende om kalender

–  HUSK: Klubben er lukket hver fredag formiddag for rengøring.

 

7. Næste møde den 24/2-2020 kl.17.00 hos Konrad