Bestyrelses møde 1/5/2023 Dagsorden

Godkendelse af seneste referat

info udefra/indefra

turneringsleder

kasserer

planlægning af generalforsamling

eventuelt

næste møde

for info, har Flemming Larsen bedt sig fritaget for hvervet, som dirigent. jeg har forespurgt Jørn Møller, han var 

ikke sikker på at han er på øen !

så er der det vi har talt om med vedtægts ændringer, 

Jeg har ligeledes kontaktet Kim Jørgensen angående regel gennemgang, og opførsel, det ville han gerne Hvis i ellers har noget så sig endelig frem

REFERAT FRA MØDE 1/5/2023

Deltagere; Benny Hansen, Bjarne Koefoed,Erik Sørensen, Rene Jeppson, Jørgen Petersen og Bengt Pedersen

1: godkendelse af referat.          Godkendt

2: Nyt internt/ eksternt       Bengt orienterede om mødet med de andre brnhlmske klubber i Nexø,

                           der var fraNBK, NBBk, og RBK, enighed om at fremsætte et ønske om, at

                           serie 1 får mulighed, for at se bort fra reglen om max. holdsnit på 60.

                           der var på mødet ligeledes tilslutning til at der blev oprettet en TENAX

                           turnering for bornholmske spillere. 

                           Dialog møde med DDBU  d. 9. maj 2023 kl 17.30 hos RBK ( RBK deltager

med 5 )

                            Ved Foreningshusets årsmøde gik den siddende formand/kvinde af, og

da ingen,

                            af det siddende ønskede at overtage hendes post blev det Bengt der

overtog posten.

3: Turneringsleder                Old Boys samt serie 3 holdet slået ud af kvalifikations spillet, 2 mands

holdet spiller

                              regions finale i Solrød, serie 2 spiller kvalkamp, mod Holmegård på

hjemmebane

                              holdet i OB bonus har klaret sig ok, og alle 4 er positive på at fortsætte

i den nye sæson.              

4: Kasserer                      Økonomien er pt ok, men det bliver lidt stamt, når vi har betalt for det

nye bord,

                                vil opfordre medlemmerne om, at indbetale kontingent for resten af

2023

                                beholdning ca 90.000 kr

5: Generalforsamling              På trods af Landsfinale, i 2mands fastholder vi datoen 13. maj 2023, 

                               Bengt, har talt med Konrad Pedersen om at være dirigent, og han har

indvilget

                               Vi har besluttet at droppe de forslag omkring spilletøj, og

vedtægtsændring, for at få

                              gennemarbejdet det yderligere.

                              Bengt foreslåes som formand, Erik foreslåes som kasserer, for 1 år da vi

så kan efterleve klubbens love,

                               om at kasserer og formand ikke må være på valg samtidig, Benny

foreslåes som suppleant

                              

6: Eventuelt                       Vi drøftede Christian Gõttig, at det er trist at det er endt som det er,

(demens)

7: Næste møde                 mandag d. 19. juni 2023 kl 16.30, Ipsens Have 2

Undskyld at det først kommer nu, problemer med trykpressen                                                                                        REF.Bengt

Bestyrelsesmøde.

dagsorden, 13-3-2023

godkendelse af seneste referat

net internt, eksternt

turneringsleder

Kassserer

Generalforsamling, 13. Maj 2023

eventuelt

næste møde.

Referat: Fra 13 marts

bestyrelsesmøde 13. marts 2023, hele bestyrelsen deltog i mødet!

Referat fra 16. januar 2023 godkendt.

Bengt har haft kontakt, til pedel Hasse?, fra BRK angående lys i spillelokale, han vil undersøge hvad det vil koste, at separere

loftslys fra bordlys, vi diskuterede om, hvorvidt vi selv skulle tilbyde at betale noget, der kommer håndværkere i den kommende

uge for at reparere loft, og utætheder ved indgangspartiet.

DBBU, indbyder til dialog møde, med de bornholmske klubber, d. 9. maj 2023, og forespørger, om dette evt. kan holdes i vore

lokaler, det kan godt lade sig gøre, Bengt tager kontakt til DBBU, ( Hanne Larsen ) om dette.

I forbindelse med dialog møde tager Bengt kontakt til de øvrige bornholmske klubber om emner til behandling med DBBU.

Der er kommet Turneringsplan for, bonus turnering old boys, RBK deltager med et hold

der indløses spiller licenser, for Peter Gregersen, Visti ? , Bent ?, og Arne Pedersen, 

Bengt assisterer ved deres hjemmekampe.

Mail fra , DIF’s udviklingsfond om modtagelse af fondsmidler

Dopingkontrol; DBBU har foretaget doping kontrol ved en turneringskamp i , Korsør, hvor 3 spillere blev testet

positive for alkohol, og en nægtede ,at lade sig teste, klubben har efterfølgende valgt at trække holdet, som dermed 

rykker ned i 1. division.

Økonomien, ser stadigvæk fornuftig ud, og på den baggrund, samt bevilling fra DIF, blev det besluttet, at indkøbe et nyt bord med henblik på,

at udskifte vort ældste keglebord, bord 3, 

Det er nu muligt, at indbetale for køb af kaffe m.v. via mobile pay.

Bestyrelsen, besluttede ligeledes, at klubben betaler, deltager gebyr for deltagelse i de individuelle turneringer på Bornholm!!

Generalforsamlingen er fastsat til lørdag d.13. maj 2023, og der afholdes spillermøde efterfølgende, der grilles, ??? mellem GF og SM.

Bestyrelsen, fremsætter 2 forslag, til vedtægts ændringer ;

!; RBK’s bestyrelse, består af 5 valgte medlemmer, samt en suppleant, hurtigst muligt, efter generalforsamlingen,

konstituerer bestyrelsen sig med, en formand, en kasserer,  en turneringsleder samt en sekretær

2 ; Bestyrelsen, foreslår, at klubben får ny spilledragt, da den hvide er upraktisk, og let kommer til at se nusset ud.

Flemming Larsen spørges om han vil være dirigent ved klubbens generalforsamling

Valg til bestyrelsen : Bengt foreslås Valgt 2 årErik Foreslås Valgt, 1 år

Benny foreslås valgt som suppleant

under eventuelt, blev vi enige om at vi, skal have afholdt den tidligere omtalte regelgennemgang med etik og opførsel 

Kim Jørgensen har indvilliget at afholde denne séance, vi skal bare have fastsat dato.

Næste møde, blev fastsat til 1. Maj 2023

Tillæg til referat:

Erik Undersøger, om firmaet, som har graveret i vores bordflag, er i stand til at fremstille klublogo, til

opsætning udenfor klublokalet i Vestermarie.

Ref. BENGT
SvarSvar alleVideresend

Bestyrelses møde mandag den 16/1 kl.16,30 hos Benny.

Godkendelse af referat fra seneste møde

1Nyt udefra

2 turneringsleder

3 kasserer

4 fondsmidler

5 lys i billard lokake

6 generalforsamling 2023

hvornår

vedtægter, § 6, §7

7 Evaluering, jubilæumsfest, åbent hus, julefrokost, og juleturnering

8 Eventuelt

10 Næste møde

  • BEMÆRK NY ADRESSE IPSENS HAR NR ???
  • Referat best.m. 16 jan.2023.

Deltagere ; Erik, Bjarne, Benny og Bengt

Fraværende ; Jørgen og Rene

Referat fra 31-10-2022 godkendt

Hanne Larsen har fået nyt telefonnummer, 97182929, og der er indført kontortid hos DBBU.

Bengt, har haft kontakt, til BRK, angående lys i billardlokale, der er ved, at blive indhentet tilbud, fra elektriker,

Bengt kontakter BRK igen, for at få en status, over situationen.

Bjarne, gennemgik hold- resultater og placeringer, ligeledes kom han ind på de individuelle resultater.

Erik gennemgik kort regnskab, og beholdnings status, det ser fornuftigt ud !!

Bengt og Erik, tager kontakt til SYDBANK omkring MOBILE PAY

Jubilæums aktiviteter, fest, åbent hus og juleturnering, har kostet ca 25.000 kr.

Klubben har fået MitID.

Det blev besluttet, at søge fondsmidler, til udskiftning af det nuværende ” Bord 3 ” hos ; 

DIF´s udviklings fond, Sparekassen Bornholm Fonden, Nordea fonden, Arbejdernes Landsbank, og Brd. E., S., & A. Larsens Fond.

Det blev ligeledes besluttet, at indkøbe et beskyttelses dækken til “Bord 3”, der indkøbes også 4 stk hoveder, og rundstokke, til “Maskiner” kegleborde, ligeles en køforlænger, hertil anvendes gavekort, som klubben fik til jubilæet. Jørgen vil forestå det praktiske arbejde.

Punktet lys i billard lokale , er gengivet under nyt udefra !!!

Generalforsamlingen afholdes,d. 13. maj 2023, kl 10.00 i klubbens lokaler i Vestermarie. efter GF griller, derfor må vi have tilmelding, opslag opsættes i klubben senest 21. april 2023, samt tilmeldings liste

Erik har indvilget i at tage en periode mere, 

Benny stiller ikke op til genvalg, så vi foreslår Bengt.

Forslag til vedtægter;  § 7  Ændres til,    Bestyrelsen, består af 5 medlemmer, og en suppleant, bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt efter generalforsamlingen.

Der er i bestyrelsen enighed, om at både jubilæums festen, åbent hus arrangementet og julefrokosten forløb meget tilfredsstillende, desværre faldt sneen tungt i forbindelse med festen  dette medførte en del afbud !! vi endte med at blive 32 deltagere, der var tilmeldt 44 ærgerligt.

Åbent hus arrangementet på selve jubilæumsdagen blev besøgt af flere medlemmer, klubber og lokale folk, 

det medførte rent faktisk, at vi fik 4 nye medlemmer. Julefrokosten var også velbesøgt, det var ganske hyggeligt, og Bjarne og Rene havde en god frokost til deltagerne, tak for det. Der var ingen som blev alvorligt “syge”

Der er enighed i bestyrelsen, om at arbejde intenst på, at få del i Ø-arkivets lokaler, således at vi kan få samlet klubbens aktiviteter.

Bengt tager kontakt til SVED, TRYK& BRODERI, angående LOGO til klubben i lighed med det fra Polles Skilte

Tlf. 42253483

NÆSTE MØDE 16 – 3- 2023 KL. 16.30 

HOS BENNY, IPSENS HAVE 2A