Bestyrelsesmøde den 16. juni 2021 kl. 17.00  hos Konrad, Snorregade 2

 Dagsorden

1   Godkendelse af referat fra 17. maj 2021

2   Nyt fra DDBU m. fl.

3  Kassereren

4  Turneringsleder

5  Generalforsamling

6  Eventuelt

7  Næste møde

 

Bestyrelsesmøde den 16. juni 2021 kl. 17.00  hos Konrad, Snorregade 2

Referat

1   Godkendelse af referat fra 17. maj 2021

Godkendt

2   Nyt fra DDBU m. fl.

Alt vedrørende Dams Gård, Østre skole, Biblioteket m.v. følges nøje.

3   Kassereren

Ansøgning til Ø-pulje er udsat til 1/8-21

Anvendelse af modtaget tilskud fra coronapulje lægges op til generalforsamlingen

Økonomien er OK og som forventet

4   Turneringsleder

Turneringen er stadig under afvikling. Flere hold og individuelt spillende medlemmer er          stadig i gang med slutspil.

Holdtilmelding til næste turnering afklares på spillermøde på lørdag.

5   Generalforsamling

På valg er: Benny (foreslås genvalgt)

Erik (foreslås genvalgt)

Christian (ønsker ikke genvalg, Lars foreslås)

Christian parat til at modtage valg til suppleant

Revisorer foreslås genvalgt

6   Eventuelt

Christian foreslår indkøb af kugler til snookerspil på vore kegleborde. Forslaget tages             op ved generalforsamlingen.

7   Næste møde

Den 9. august 2021 kl. 16.00 hos Benny

 

 

Bestyrelsesmøde den 17. maj 2021 kl. 17.00 i Bjarnes kolonihavehus, Viadukten, Smøgen hus 11

Dagsorden

1   Godkendelse af referat fra 29. marts 2021

2   Nyt fra DDBU m. fl.

3   Kassereren

4   Turneringsleder

5   Fastsættelse af generalforsamling

Vi må nu samles 25 personer. Vi plejer ikke at være flere.

6   Eventuelt

7   Næste møde

 

Bestyrelsesmøde den 17. maj 2021 hos Bjarne

Deltagere: Konrad, Benny, Erik, Bjarne, Christian

Referat

1   Godkendelse af referat fra 29. marts 2021

Godkendt

2   Nyt fra DDBU m. fl.

Invitation til DGI´s årsmøde den 15.m juni 2021. Ingen deltager

3   Kassereren

Økonomien er OK og som forventet.

4  Turneringsleder

Turneringer næsten slut. Det ser ud til at 2 – 3 hold går videre og skal måske rejse.

5    Fastsættelse af generalforsamling

Generalforsamling fastsat til lørdag den 19. juni 2021 kl. 10.00,

efterfulgt af spillermøde med fastlægning af hold til turnering 2021/2022

6  Eventuelt

Intet

7  Næste møde

Den 15. juni 2021 kl. 17.00 hos Konrad

 

 

 

Bestyrelsesmøde den 29. marts 2021 kl. 17.00 hos Erik

Dagsorden:

1  Godkendelse af referat fra 11. januar 2021

2   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

3   Kassereren

4   Turneringsleder

5   Fastsættelse af generalforsamling (hvis muligt)

6   Eventuelt

7   Næste møde.

 

Bestyrelsesmøde den 29. marts 2021 hos Erik

 Deltagere: Konrad, Benny, Erik, Bjarne, Christian

Refeferat

1   Godkendelse af referat fra 11. januar 2021

Godkendt

2   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

Turnering ”frosset” som den står nu. En slags afsluttende spil på én dag for hver række          forsøges eventuelt.

3  Kassereren

Økonomien er OK og som forventet.

4   Turneringsleder

Se punkt 2

5    Fastsættelse af generalforsamling (hvis muligt)

Afventer corona-udmelding

6    Eventuelt

Aftalt at klædeskift droppes i år

7   Næste møde

Den 17. maj 2021 kl. 17.00 hos Bjarne, Kolonihavehus Viadukten, Smøgen, hus 11.

 

 

Rønne Billard Klub

Bestyrelsesmøde den 11. januar 2121 hos Benny

Dagsorden

1   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

2.Kassereren

3.Turneringsleder

5.Eventuelt

6.Næste møde

 

Referat :

Rønne Billard Klub

Bestyrelsesmøde den 11. januar 2121 hos Benny

Referat

1   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

–                           Lukning af klub indtil 17/1-21. Forlængelse kan forventes

–                           CVR nummer fornyet hos Erhvervsstyrelsen

–                           Børneattest indhentet hos Politiet

–                           Medlemstal er indberettet til CFR (Centralt foreningsregister)

–                           Ansøgt om tilskud hos DIF og DGI´s coronapulje.

–                           Kommunen har spurgt efter aftale lokale. Meddelt at skriftlig aftale ikke                                findes.

 

2                           Kassereren

Regnskab afsluttet. Overskud kr. 16.200. Beholdning kr. 79.782

 

3                           Turneringsleder

Turnering ligger stille. Unionen har udskrevet ny turneringsplan pr. 1. feb. 2021

5.Eventuelt

Vi venter med at fastsætte generalforsamlingsdato indtil vi forhåbentlig kender dato

corona-åbning

6.Næste møde

16 marts 2021 hos Erik