Rønne Billard Klub

 Bestyrelsesmøde den 11. okt. 2021 kl. 16.00  hos Erik

 Dagsorden

1   Godkendelse af referat fra 9. aug. 2021

2   Nyt fra DDBU m. fl.

3   Kassereren

4   Turneringsleder

5   Julefrokost

6   Eventuelt

7   Næste møde

 

Rønne Billard Klub

 Bestyrelsesmøde den 11. okt. 2021 kl. 16.00  hos Erik

Afbud: Christian Gøttig

Referat

1   Godkendelse af referat fra 9. aug. 2021

G0dkendt

2   Nyt fra DDBU m. fl.

  • Besøg af Hanne fra DDBU omtalt
  • På møde mellem klubberne aftalt, at der gives mad efter kampene i old-boys, men ikke om aftenen
  • Mulighed for indtjening ved lodseddelsalg. Ingen ønsker at stå for dette.
  • Konrad meddeler, at han ønsker at stoppe som formand ved næste generalforsamling forår 2022.

3  Kassereren

Der har været nedgang i medlemstal

4   Turneringsleder

Turneringen er nu i gang i alle rækker både hold og individuelt

5   Julefrokost

Julefrokost fastsat til fredag den 26. november 2021. Konrad laver opslag og                       tilmeldingsliste

6  Eventuelt

Intet

7  Næste møde

Den 10. januar 2022 kl. 16.00 hos Konrad, Snorregade 2, Rønne

 

 

Bestyrelsesmøde den 9. august 2021 kl. 16.00  hos Benny

Dagsorden

1   Godkendelse af referat fra 16. juni 2021 samt generalforsamling 19. juni 2021

2   Nyt fra DDBU m. fl.

3   Kassereren

4   Turneringsleder

5  Eventuelt

6  Næste møde

 

Bestyrelsesmøde den 9. august 2021 kl. 16.00  hos Benny

Referat

1   Godkendelse af referat fra 16. juni 2021 samt generalforsamling 19. juni 2021

Godkendt

2  Nyt fra DDBU m. fl.

Intet

3 Kassereren

4 personer udmeldt (bl.a. på gr. af helbred)

Økonomi god som forventet

Kasserer kan købe ny computer til klubben

Tidligere omtalt ønske om nye skjorter kan effektueres efter at to medlemmer har                doneret hver kr. 3000,- til formålet. Begge ønsker annonymitet.

4  Turneringsleder

Turnering er startet med kampe i OB-rækkerne

5   Eventuelt

Intet

Næste møde   Den 18/10-2021 kl. 16.00 hos Erik

 

 

 

Bestyrelsesmøde den 16. juni 2021 kl. 17.00  hos Konrad, Snorregade 2

 Dagsorden

1   Godkendelse af referat fra 17. maj 2021

2   Nyt fra DDBU m. fl.

3  Kassereren

4  Turneringsleder

5  Generalforsamling

6  Eventuelt

7  Næste møde

 

Bestyrelsesmøde den 16. juni 2021 kl. 17.00  hos Konrad, Snorregade 2

Referat

1   Godkendelse af referat fra 17. maj 2021

Godkendt

2   Nyt fra DDBU m. fl.

Alt vedrørende Dams Gård, Østre skole, Biblioteket m.v. følges nøje.

3   Kassereren

Ansøgning til Ø-pulje er udsat til 1/8-21

Anvendelse af modtaget tilskud fra coronapulje lægges op til generalforsamlingen

Økonomien er OK og som forventet

4   Turneringsleder

Turneringen er stadig under afvikling. Flere hold og individuelt spillende medlemmer er          stadig i gang med slutspil.

Holdtilmelding til næste turnering afklares på spillermøde på lørdag.

5   Generalforsamling

På valg er: Benny (foreslås genvalgt)

Erik (foreslås genvalgt)

Christian (ønsker ikke genvalg, Lars foreslås)

Christian parat til at modtage valg til suppleant

Revisorer foreslås genvalgt

6   Eventuelt

Christian foreslår indkøb af kugler til snookerspil på vore kegleborde. Forslaget tages             op ved generalforsamlingen.

7   Næste møde

Den 9. august 2021 kl. 16.00 hos Benny

 

 

Bestyrelsesmøde den 17. maj 2021 kl. 17.00 i Bjarnes kolonihavehus, Viadukten, Smøgen hus 11

Dagsorden

1   Godkendelse af referat fra 29. marts 2021

2   Nyt fra DDBU m. fl.

3   Kassereren

4   Turneringsleder

5   Fastsættelse af generalforsamling

Vi må nu samles 25 personer. Vi plejer ikke at være flere.

6   Eventuelt

7   Næste møde

 

Bestyrelsesmøde den 17. maj 2021 hos Bjarne

Deltagere: Konrad, Benny, Erik, Bjarne, Christian

Referat

1   Godkendelse af referat fra 29. marts 2021

Godkendt

2   Nyt fra DDBU m. fl.

Invitation til DGI´s årsmøde den 15.m juni 2021. Ingen deltager

3   Kassereren

Økonomien er OK og som forventet.

4  Turneringsleder

Turneringer næsten slut. Det ser ud til at 2 – 3 hold går videre og skal måske rejse.

5    Fastsættelse af generalforsamling

Generalforsamling fastsat til lørdag den 19. juni 2021 kl. 10.00,

efterfulgt af spillermøde med fastlægning af hold til turnering 2021/2022

6  Eventuelt

Intet

7  Næste møde

Den 15. juni 2021 kl. 17.00 hos Konrad

 

 

 

Bestyrelsesmøde den 29. marts 2021 kl. 17.00 hos Erik

Dagsorden:

1  Godkendelse af referat fra 11. januar 2021

2   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

3   Kassereren

4   Turneringsleder

5   Fastsættelse af generalforsamling (hvis muligt)

6   Eventuelt

7   Næste møde.

 

Bestyrelsesmøde den 29. marts 2021 hos Erik

 Deltagere: Konrad, Benny, Erik, Bjarne, Christian

Refeferat

1   Godkendelse af referat fra 11. januar 2021

Godkendt

2   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

Turnering ”frosset” som den står nu. En slags afsluttende spil på én dag for hver række          forsøges eventuelt.

3  Kassereren

Økonomien er OK og som forventet.

4   Turneringsleder

Se punkt 2

5    Fastsættelse af generalforsamling (hvis muligt)

Afventer corona-udmelding

6    Eventuelt

Aftalt at klædeskift droppes i år

7   Næste møde

Den 17. maj 2021 kl. 17.00 hos Bjarne, Kolonihavehus Viadukten, Smøgen, hus 11.

 

 

Rønne Billard Klub

Bestyrelsesmøde den 11. januar 2121 hos Benny

Dagsorden

1   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

2.Kassereren

3.Turneringsleder

5.Eventuelt

6.Næste møde

 

Referat :

Rønne Billard Klub

Bestyrelsesmøde den 11. januar 2121 hos Benny

Referat

1   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

–                           Lukning af klub indtil 17/1-21. Forlængelse kan forventes

–                           CVR nummer fornyet hos Erhvervsstyrelsen

–                           Børneattest indhentet hos Politiet

–                           Medlemstal er indberettet til CFR (Centralt foreningsregister)

–                           Ansøgt om tilskud hos DIF og DGI´s coronapulje.

–                           Kommunen har spurgt efter aftale lokale. Meddelt at skriftlig aftale ikke                                findes.

 

2                           Kassereren

Regnskab afsluttet. Overskud kr. 16.200. Beholdning kr. 79.782

 

3                           Turneringsleder

Turnering ligger stille. Unionen har udskrevet ny turneringsplan pr. 1. feb. 2021

5.Eventuelt

Vi venter med at fastsætte generalforsamlingsdato indtil vi forhåbentlig kender dato

corona-åbning

6.Næste møde

16 marts 2021 hos Erik