Rønne Billard Klub

Bestyrelsesmøde den 11. januar 2121 hos Benny

Dagsorden

1   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

2.Kassereren

3.Turneringsleder

5.Eventuelt

6.Næste møde

 

Referat :

Rønne Billard Klub

Bestyrelsesmøde den 11. januar 2121 hos Benny

Referat

1   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

–                           Lukning af klub indtil 17/1-21. Forlængelse kan forventes

–                           CVR nummer fornyet hos Erhvervsstyrelsen

–                           Børneattest indhentet hos Politiet

–                           Medlemstal er indberettet til CFR (Centralt foreningsregister)

–                           Ansøgt om tilskud hos DIF og DGI´s coronapulje.

–                           Kommunen har spurgt efter aftale lokale. Meddelt at skriftlig aftale ikke                                findes.

 

2                           Kassereren

Regnskab afsluttet. Overskud kr. 16.200. Beholdning kr. 79.782

 

3                           Turneringsleder

Turnering ligger stille. Unionen har udskrevet ny turneringsplan pr. 1. feb. 2021

5.Eventuelt

Vi venter med at fastsætte generalforsamlingsdato indtil vi forhåbentlig kender dato

corona-åbning

6.Næste møde

16 marts 2021 hos Erik