Bestyrelsesmøde den 29. marts 2021 kl. 17.00 hos Erik

Dagsorden:

1  Godkendelse af referat fra 11. januar 2021

2   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

3   Kassereren

4   Turneringsleder

5   Fastsættelse af generalforsamling (hvis muligt)

6   Eventuelt

7   Næste møde.

 

Bestyrelsesmøde den 29. marts 2021 hos Erik

 Deltagere: Konrad, Benny, Erik, Bjarne, Christian

Refeferat

1   Godkendelse af referat fra 11. januar 2021

Godkendt

2   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

Turnering ”frosset” som den står nu. En slags afsluttende spil på én dag for hver række          forsøges eventuelt.

3  Kassereren

Økonomien er OK og som forventet.

4   Turneringsleder

Se punkt 2

5    Fastsættelse af generalforsamling (hvis muligt)

Afventer corona-udmelding

6    Eventuelt

Aftalt at klædeskift droppes i år

7   Næste møde

Den 17. maj 2021 kl. 17.00 hos Bjarne, Kolonihavehus Viadukten, Smøgen, hus 11.

 

 

Rønne Billard Klub

Bestyrelsesmøde den 11. januar 2121 hos Benny

Dagsorden

1   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

2.Kassereren

3.Turneringsleder

5.Eventuelt

6.Næste møde

 

Referat :

Rønne Billard Klub

Bestyrelsesmøde den 11. januar 2121 hos Benny

Referat

1   Nyt fra DDBU m. fl. og evt. meddelelser fra formand, herunder reaktioner

på coronatruslen

–                           Lukning af klub indtil 17/1-21. Forlængelse kan forventes

–                           CVR nummer fornyet hos Erhvervsstyrelsen

–                           Børneattest indhentet hos Politiet

–                           Medlemstal er indberettet til CFR (Centralt foreningsregister)

–                           Ansøgt om tilskud hos DIF og DGI´s coronapulje.

–                           Kommunen har spurgt efter aftale lokale. Meddelt at skriftlig aftale ikke                                findes.

 

2                           Kassereren

Regnskab afsluttet. Overskud kr. 16.200. Beholdning kr. 79.782

 

3                           Turneringsleder

Turnering ligger stille. Unionen har udskrevet ny turneringsplan pr. 1. feb. 2021

5.Eventuelt

Vi venter med at fastsætte generalforsamlingsdato indtil vi forhåbentlig kender dato

corona-åbning

6.Næste møde

16 marts 2021 hos Erik