Rønne Billard Klub 

Bestyrelsesmøde den 10. jan. 2022 kl. 16.00 hos Konrad

Dagsorden

1.Godkendelse af referat fra 11. okt. 2021

2. Nyt fra DDBU m. fl.

3. Kassereren

4.Turneringsleder

5.Generalforsamling 2022

a)Dato ?

b)Dirigent ?

C)Ændring af kontingent ?

d)På valg: Formand Konrad – ønsker ikke genvalg

Turneringsleder Bjarne

Suppleant Chr. Gøttig

Revisorer:  Elmer og Flemming med Henrik som supp

6.50-års jubilæum den 24. november 2022

7.Eventuelt

8.Næste møde

 

 Referat

Bestyrelsesmøde den 10. jan. 2022 kl. 16.00 hos Konrad

Deltagere. Konrad, Benny, Erik. Bjarne, Rene

Fraværende:  Christian G.

Referat:

1.Godkendelse af referat fra 11. okt. 2021     Godkendt

2. Nyt fra DDBU m. fl.

Årsbrev fra DDBU er videresendt til bestyrelsesmedlemmer

3. Kassereren

Medlemstal er indberettet til CFR. Der medlemstal er nu faldet til 34

Regnskab 2021 er færdigt og udviser pænt overskud

4.Turneringsleder

Turnering er genoptaget efter corona-pause, Udsatte kampe skal afvikles snarest muligt

5. Generalforsamling 2022

a)Dato: 10. marts 2022 kl. 18.30

b)Dirigent: Flemming Larsen forespørges

c)Ændring af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

D)På valg: Formand Konrad – modtager ikke genvalg

Turneringsleder Bjarne

Suppleant Chr. Gøttig

Revisorer:  Elmer og Flemming med Henrik som supp.

6.50-års jubilæum den 24. november 2022.

Overlades til nyvalgt bestyrelse efter generalforsamling

7.Eventuelt

Intet

8.Næste møde

Overlades til ny bestyrelse