Rønne Billard Klub

Bestyrelsesmøde den 10. dec. 2018 kl. 17.00 hos Benny

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde den 15. okt. 2018 hos Erik
 2. Nyt fra DDBU m. fl.
 3. Kassereren
 4. Turneringsleder
 5. Julefrokost
 6. Opsigelse af lokaler
 7. Næste møde

Rønne Billard Klub

Bestyrelsesmøde den 10. dec. 2018 kl. 17.00 hos Benny

Referat

 1. Referat fra sidste møde den 15. okt. 2018 hos Erik

Godkendt

 1. Nyt fra DDBU m. fl.
 • Svar på henvendelse om børneattester er sendt. Nye att. Indhentes.
 • Indbydelse til møde om folkesundhedspolitik. Ingen af os deltager
 1. Kassereren

Kun få kontingentrestancer. Samlet resultat ser bedre ud end sidste år.

 1. Turneringsleder

Der er udsendt indbydelser til en dameturnering for alle øens damespillere samt evt. nye spillere.

 1. Julefrokost

Der er tilmeldt 28 pers. og alle har betalt. LO-faglige seniorer betaler snapsen.

Vi mødes kl. 10 til billard spil/leg, og spisning kl. 13.00

 1. Opsigelse af lokaler

Vi er opsagt på kasernen pr. 31. maj 2019. Vi har ansøgt kommunen om andre lokaler. I morgen tirsd. 11. dec. kommer Bhs. Tidende for at skrive om lokalesituationen.

 1. Eventuelt

Der er bestilt 4 sæt nye kegler

 1. Næste møde 11 Februar kl.17.00 hos Erik.

 

 

Bestyrelsesmøde den 15. okt. 2018 kl. 17.00 hos Erik

Dagsorden:

 

 1. Referat fra sidste møde den 13. aug. 2018 hos Bengt
 2. Nyt fra DDBU m. fl.
 3. Kassereren
 4. Turneringsleder
 5. Rejseordning
 6. Julefrokost
 7. Eventuelt
 1. Næste møde:

Bestyrelsesmøde den 15. okt. 2018 kl. 17.00 hos Erik

Referat

 Referat fra sidste møde den 13. aug. 2018 hos Bengt

Godkendt

 1. Nyt fra DDBU m. fl.

– Nye regler for persondataregistrering tilpasset

– Ændrede regler for flytning af kampe. (se endvidere pkt. 4)

–  Fagl. Seniorer inviterer til Julefrokost (ingen kan deltage)

 1. Kassereren

Modtaget tilskud fra Ø-pulje. Samlet kassebeholdning er herefter ca. 65.000

 1. Turneringsleder

Sommerturnering er afsluttet (fotografering aftalt)

Flytning af kampe bør begrænses mest muligt.

 1. Rejseordning

Næstformand Benny styrer rejseordning, og den fungerer tilfredsstillende

 1. Julefrokost

Er fastsat til Fredag den 14/12-2018 og mad er bestilt.

 1. Eventuelt
 • Køleskab er udskiftet med nyere skab skænket af Jørn Møller Rasmussen.
 • Yderdør trænger til rep. Harley kontakter kasernen.
 1. Næste møde: Den 10/12-2018 kl. 17.00 hos Benny

 

Bestyrelsesmøde den 13. aug. 2018 kl. 17.00 hos Bengt

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde den 4. juni 2018 hos Konrad
 2. Nyt fra DDBU m. fl.
 3. Kassereren
 4. Turneringsleder
 5. Rejseordning
 6. Næste møde:

Bestyrelsesmøde den 13. aug. 2018 kl. 17.00 hos Bengt

 Referat: 

 1. Referat fra sidste møde den 4. juni 2018 hos Konrad

Klædeskift Ikke tilfredsstillende. Klæde ikke strammet godt nok om banderne,Konrad kontakter Søren Søgaard.

 1. Nyt fra DDBU m. fl.

Tilbud på hjertestarter. Aftalt at vi tager det op næste år hvis økonomien tillader.

 1. Kassereren

Tilskud fra Ø-pulje endnu ikke modtaget

Sommerturnering næsten slut. 1. plads er sikret af Michael/Torben

 1. Turneringsleder

Dobbeltkampe i 3. div. ønskes ikke.

Turnering 2018/19 er startet.

 1. Rejseordning

Billetbestilling uddelegeret til Benny. Benny forespørger DGI om de ønsker skriftlig besked herom.

 1. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker ikke at andre medlemmer får adgang til at skrive på hjemmesiden.

Erik kontakter Knudsker El om evt. automatik, så lys og ventilatorer slukkes efter nogle minutter.

Klædeskift ønskes næste år udskudt til juli, så klæderne er pæne ved turneringsstart.

Lynturneringer fastsat til datoerne 30/9 – 28/10 og 25/11 kl. 9.00

 1. Næste møde: 15/10-2018 kl. 17.00 hos Erik

Julefrokost;     14/12-2018 kl. 13.00

 

 

Rønne Billard Klub

Bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2018 kl. 17.00 hos Konrad

Dagsorden:

 

 1. Referat fra sidste møde den 23. april 2018 hos Harley
 2. Nyt fra DDBU m. fl.
 3. Kassereren
 4. Turneringsleder
 5. Sommerturnering
 6. Spillermøde 9. juni
 7. Eventuelt
 8. Næste møde:

 

Rønne Billard Klub  Referat

Bestyrelsesmøde den 4. juni 2018 kl. 17.00 hos Konrad

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde den 23. april 2018 hos Harley

Ingen bemærkn.

 1. Nyt fra DDBU m. fl.
 • Mail fra kommunen med oplysn. om medlemstilskud for medl, u/ 25 år
 • Søren Søgaard har reageret på reklamation over klædeskift på karambolebordet, Søren Sørensen (vor kontaktmand) kommer selv over for at se på bordet på fredag den 8. juni ca kl. 14.00
 1. Kassereren

Efter betaling for klædeskift er beholdningen ca. kr. 36.000

 1. Turneringsleder

Turnering og slutspil  er slut. Resultater meddeles ved spillermødet den 9. juni

 1. Sommerturnering

Der er tilmeldt 10 hold. Turneringen er startet.

 1. Spillermøde 9. juni

Lister til udmelding af spilleønsker er op

 1. Eventuelt

Der skal søges rejsetilskud fra Ø-pulje (sidste års tilskud ca. kr. 6000)

 1. Næste møde:

Den 13. aug. 2018 kl. 17.00 hos Bengt

 

Bestyrelsesmøde mandag den 23. april 2018 kl. 17.00 hos Harley

 

Deltagere: Konrad, Benny, Erik, Jørgen, Bengt og Harley

 

Referat:

 

 1. Referat fra sidste møde den 8. marts 2018 hos Erik og ref. fra generalforsamling

Godkendt

 1. Nyt fra DDBU m. fl.

Intet udefra, men Konrad har kontaktet kommunen på ny vedr. lokalesituation.

 1. Kassereren

Intet særligt, beholdning p.t. ca 70.000

 1. Turneringsleder

OB er nået til regionsfinale

2mandshold er videre fra regionsfinale med 1 hold i landsfinale

S3 er i Regionsfinale

Desuden kunne Jørgen berette om et par nye medlemmer

 1. Sommerturnering

Indbydelse til sommerturnering er ophængt. Der forventes deltagelse af 9-10 hold

Indbydelse til skomagerturnering også ophængt

 

 1. Sponsorarrangement

Knudsker El har ønsket en firmaaften. Tilbydes 15/5 el. 24/5. Skrives på kalenderen når de har bestemt dato.

 1. Medlemsmøde

Fastsat til lørdag den 9/6-2018 kl. 10.00. Konrad laver opslag. Jørgen laver opslag med mulighed for skriftligt at tilkendegive spilleønsker før mødet

 1. Eventuelt

Ved klædeskift skal Søren Søgård gøres opmærksom på at afsætte tid til at udføre et kvalitetsarbejde.

 1. Næste møde: Mandag den 4/6-2018 hos Konrad