Generalforsamling Rønne Billard Klub. Torsdag d.11 maj kl.17.30

Formanden bød velkommen, og begrundede fremrykningen af GF til d.

11 maj, med at det er af sportslige hensyn, Og bad om GF´s godkendelse,

Til denne disposition. Bengt foreslog Konrad som dirigent, og forsamlingen

Godkendte Konrad som dirigent, og Bengt gav ordet til ham.

Konrad takkede for valget, og konstaterede, at GF var indkaldt efter klubbens

Vedtægter til trods for fremrykningen, ligeledes konstaterede han, at der var

21 fremmødte medlemmer.

PKT 2

formanden fremlagde sin beretning, klubben fungerer godt,

Medlemsfremgang på 10, efter TV indslag, nye borde, 1 minuts

Stilhed for 3bortgåede medlemmer, heraf 1 æresmedlem

Jubilæumsfest, som desværre blev forstyrret af snevejr/kaos

intern jubilæums turnering mellem jul og nytår. Også lidt om

fremtiden.                                    Beretningen godkendt.

PKT 3

Turneringsleder Bjarne fremlagde sin beretning ,30 spillere

Med licens, 16 hold tilmeldt, 4 vandt deres grundspil,

Rene blev RM i KL D Øst, old boys, serie 3 og serie 2 holdene kom i kval, serie 2 vandt RM i Næstved, og spiller LM i Herning 20 – 21 maj. Et tilfreds stillende år resultatmæssigt,

Flere spillere, deltog i de individuelle turneringer Bornholm, gode

Resultater.

Pkt. 4

Kassereren fremlagde regnskabet, som ser fornuftigt ud, men bemærker,

At, når vi når frem til juli, kan det godt blive lidt stramt, og opfordrer til,

Der betales kontingent for resten af året, når der skal betales næste gang.

                 Regnskabet blev godkendt af GF

Pkt. 5

Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau

Pkt.6

Der er indkomne forslag.

Pkt. 7

Da formanden ved GF 2022 blev valgt som suppleant, var han på

Valg, Bengt blev foreslået af bestyrelsen da der ikke var andre forslag,

Blev han valgt.

Kassereren Erik var ligeledes på valg, og da klubbens vedtægter siger,

At formand og kasserer ikke er på valg samme år stillede Erik sig til

Rådighed for et år , Erik blev genvalgt.

Pkt. 8

Som suppleant foreslog bestyrelsen Benny som blev valgt.

Pkt. 9

Flemming Larsen og Elmer Vang blev genvalgt

Pkt. 10

Henrik Jørgensen blev genvalgt

Pkt. 11

Spillermødet blev fastsat til 10. juni, kl. 10 i klubben, med

Efterfølgende regelgennemgang og etik

Nyt tiltag fra DDBU: MIX;  4 mands hold 2 spiller carambole, og 2 spiller kegle billard. Vi må se om der er interesse for dette

Serie 1, max holdsnit fjernes, og hold, hvor holdsnit overstiger 60

Spiller de bedste til den/dem med snit over 26 til den distance som svarer til deres KL.

Planer om en bornholmsk TENAX turnering, med en sponsor, afvikles søndag formiddag, makkerskab på tværs af klubber er muligt

                                                                      Ref. Bjarne