Rønne Billard Klub tager nedenstående til efterretning.

DDBU meddeler – ændring af forbud:
Kære Billardvenner,
Jeg beklager på DDBU´s vegne at have taget regeringens udmelding omkring stop for alle udendørs og indendørs idrætsaktiviteter for bogstaveligt og på den baggrund udstedte et påbud om at lukke alle billardklubber under DDBU indtil d.13.april.
Det viser sig, at regeringens forbud ikke gælder foreninger, hvis man overholder de øvrige regler omkring maksimalt at være 10 personer til stede, samt holde afstand og sørge for hyppig håndvask.
DDBU trækker hermed forbuddet mod at holde åbent i billardklubber tilknyttet DDBU tilbage – MEN opfordrer til, at man holder lukket indtil i første omgang d.13.april.
Dette er ligeledes DIF´s opfordring.
Suspenderingen er alle turneringsaktiviteter opretholdes til mindst d.13.april
Jeg opfordrer endvidere til, at vi alle holder en sober og respektfuld tone og debat på de sociale medier og i almindelighed.
På DDBU´s vegne
Torsten Danielsson, Formand

DDBU meddeler: 

Den Danske Billard Union tiltræder med omgående virkning de af regeringen og DIF
foreslåede foranstaltninger til bekæmpelse og inddæmning af Corona smitten. 

Det betyder: 

Al turneringsaktivitet af enhver art suspenderes hermed i første omgang fra i dag
torsdag d.12.marts 2020 indtil fredag d.27.marts. Suspenderingen er ikke en aflysning
men en udsættelse af al turneringsaktivitet indtil videre. Når situationen er under
kontrol, vil Turneringsudvalget meddele proceduren for afvikling af udsatte turneringer. 

DDBU opfordrer samtidig alle billardklubber, som er medlem af unionen til at holde
lukket for al aktivitet indtil i første omgang d.27.marts. 

Situationen og udviklingen følges nøje og i takt med nødvendige opdateringer eller
yderligere forholdsregler vil DDBU løbende orientere unionens klubber og medlemmer. 

 

Med venlig hilsen 

Torsten Danielsson 

Formand 

Den Danske Billard Union 

Mvh.Erik