OBS !!!

Nu åbner vi billardklubben fuldt ud for alle medlemmer fra mandag den 8. juni 2020

NB.: Husk spillermøde d. 13. juni kl. 10.00. Kan du ikke komme, så ring til Bjarne tlf. 24635578 el. Konrad tlf. 40124681 og fortæl,  hvilke hold du ønsker et spille på i sæson 2020/2021

Vh

Konrad

OBS ! Medlemsmøde er flyttet en uge til lørdag d.13 juni kl. 10.00.

Alle der vil spille turnering i næste sæson skal møde op eller give Konrad eller Bjarne besked,om hvad de ønsker.

Mvh. Erik

Den Danske Billard Union Informerer
Sekretariatsmedarbejder IH Tlf. : +4530618680 rune@ddbu.dk Turneringssekretariat Tlf.: +4597182929 hanne@ddbu.dk

Genåbning af Danmarks Billardklubber

Kulturministeriet og DIF har fra og med mandag d. 8. juni 2020 givet grønt lys for genåbningen af al indendørsidræt under forudsætning af, at der overholdes en række forholdsregler for at minimere risiko for smittespredning.

Den Danske Billard Union har i samarbejde med DIF udarbejdet følgende retningslinjer for genåbningen og driften af de enkelte klubber. Disse kan suppleres eller ændres uden varsel og/eller i takt med smittespredningen.

Bestyrelsen i de enkelte klubber bærer ansvaret for overholdelsen af reglerne og skal løbende monitorere dvs. informere, vejlede og irettesætte klubbens medlemmer til fælles bedste og alles sikkerhed

Bestyrelsen skal: • Sørge for en daglig større rengøring og løbende (dvs. adskillige gange dagligt) rengøring af alle overflader såsom dørhåndtag, bordoverflader, kaffemaskiner, fjernbetjeninger, fælles køer, point tavler, bardiske, køleskabe, musikanlæg, TV, toiletter, håndvaske og alle andre overflader som røres ved af klubbens gæster • Sørge for at billardbordene bliver rengjort i henhold til de af Søren Søgaard A/S udarbejdede retningslinjer for løbende rengøring – se separat dokument • Sørge for, at der hele tiden er håndsprit (70-85%) tilgængeligt overalt i lokalerne • At der minimum er 2 m2 gulvplads per person i lokalet, hvis det er en klub kun for medlemmer. I klubber med offentlig adgang skal der være min. 4 m2 gulvplads per person. • At der maksimalt er 50 personer tilstede i lokalet dog aldrig flere end at hver person har den fornødne plads jf. ovenstående regel for minimum gulvplads per person.

Klubbens medlemmer og spillere skal:

• Vise ekstra hensynsfuld adfærd – specielt over for ældre og svagelige personer • Holde minimum 1 meters afstand til hinanden • Nyse/hoste i ærmet – ikke i hånden eller ud i luften • Holde sig hjemme, hvis man er syg eller føler sig sløj • Afspritte hænderne løbende og specielt efter kontakt på flader eller ting, som flere bruger • Efter hvert spil, tørres kegler, baller og træbander af med håndsprit – jævnligt også gummibander og klæder i henhold til Søren Søgaard A/S´s vejledning dertil (se separat dokument)

Generelt skal vi alle vise omsorg og ansvar og værne om hinanden. Vær behjælpelig og vis forståelse og tålmodighed indtil alle har vænnet sig til den nye måde at omgås hinanden på i billardklubberne.

God fornøjelse

Torsten Danielsson, Formand DDBU

Sekretariatsmedarbejder IH Tlf. : +4530618680