I anledning af Jørgens forsinkede 75 års fødselsdag skriver han følgende.

Tre ting der skete i 1946, 1) Russerne forlod Bornholm, 2) De 3 Skandinaviske lande oprettede et fælles luftfartselskab kaldet SAS, 3) Oswald Helmut varmede publikum op til fodboldlandsklampen mellem Danmark-Sverige i Idrætsparken, det sidste er væsentligt i det mit fornavn blev fastlagt i kampens 87. minut, da Jørgen Leslie Sørensen scorede et mål som min fader sad og lyttede til i radioen medens min mor kæmpede det bedste hun kunne for at få mig til verden – og det lykkedes ! Mit mellemnavn blev så det samme som min fars fornavn og også hans efternavn.
Vi blev 19 til bords, hvor jeg havde valgt en frokostplatte fra Kvickly og dertil nødvendig drikkelse !
Hvis ikke alt blev spist og for at undgå madspild fik gæsterne lov til at tage overskydende pålæg med hjem.
=================================================================================

At afholde sin 75 års fødselsdag lang tid efter dagen, må siges at være noget specielt. Men, når jeg nu havde inviteret hele familien og bedste venner på selve dagen til frokost på Christians Ø, så skal der spares lidt op før der kan blive tid (råd) til endnu et fødselsdagsarrangement, derfor blev det først på en af de sidste dage før næste årstal.

Vi blev næsten en snes billard venner der samledes i klubben til fødselsdag hvor der  blev spillet billard, efter princippet, 10 indgange til hver, hvorefter vinderen og rækkefølgen blev opgjort. Vi nåede 4 runder med 12 personer og det virkede som om det faldt i god jord.
Når jeg tænker (jo jo jeg kan godt lidt) tilbage på frokosten har jeg en stor tak at rette til de 3 tenorer, Henrik, Harley og Erik, der alle bidrog med specielle sange til lejligheden, TAK FOR DET !
Vi afholdt arrangementet i vores eget billardlokale, dog med et ekstra bord, så vi sad lidt tæt men det gik alligevel. Der blev serveret en frokostplatte fra Kvickly og med fri bar samt brændevin og vodka.
Efter frokosten blev der spillet skomar, og venlige sjæle havde påtaget sig at sørge for opvasken, STOR TAK TIL DEM !
Mit eget indtryk er at de fleste, om ikke alle, nød arrangementet, og for min side skal lyde en STOR TAK for den fødselsdagsgave jeg fik overrakt, den skal nok blive omsat til noget fornuftigt, MANGE TAK !
Som jeg nævnte var dette min sidste dag i klubben, som 75 årig, i morgen bliver jeg så 76.
Tak for jeres deltagelse !
Selv tak det var rigtig hyggeligt Mvh. Erik

Jørn Møller-Rasmussen

Klemens Storegade 58
3782 Klemensker
Bornholm.

 

 

Indlæg fra Jørn Møller Rasmussen d.9/2/22.

Mange blev sikkert overrasket over formand Konrad’s opråb tirsdag om, at man ikke medbringer egne drikkevare til klubben, fordi det giver et mindre overskud til klubben end hvis man køber sine drikkevare i klubben. Det kan virke både rigtigt og så alligevel ikke. Det turde være indlysende for alle, at har klubkassen ikke tilstrækkeligt med midler så risikerer vi, at vores borde ikke får den nødvendige pleje og evt. udskiftning som er nødvendig. På den anden side bliver det meget svært at forbyde drikkevare man selv tager med, medmindre man sætter andre restriktioner i værk, medmindre man er villig til at acceptere en vis medlemsflugt. Af andre sanktioner der kunne komme i betragtning kunne være, at klubben ophører med at betale rejseudgifter m.m. når hold eller enkeltpersoner skal over og spille på Sjælland eller endnu længere væk og det vil være en kedelig udvikling, specielt for holdsporten, som trods alt er det primære i klubben.

Nu kan man så spørge sig selv om det virkelig betyder noget om alle drikkevare blev købt i klubben. Det kan jeg ikke gennemskue, for samtidig med formandens opfordring forlyder det at der, som jeg forstår det, er et stigende underskud i salget af drikkevare, hvilket må henføres til manglende betalinger når man tager noget i køleskabet.
Det værst tænkelige for mig vil være at klubben sætter klub kontingentet op, ikke alene for de passive, men også for de aktive medlemmer – det syntes jeg er værd at tænke over.
Jeg har skrevet dette fordi det ligger mig på sinde og fordi jeg ikke har mulighed for at komme til generalforsamlingen.

Jeg synes man skal tænke over hvad det er man sætter på spil ved en fortsat status quo. Enhver kan regne på hvordan klubbens økonomi er hvis man kun regner på klubkontingent ift. udgifter.

Jørn Møller-Rasmussen

Klemens Storegade 58
3782 Klemensker
Bornholm