Spilleregler og Materialereglement

Da begge dele indeholder meget forskellig information, har vi valgt at vedhæfte dem som individuelle PDF’er. Grundet at, dette gør det mere overskueligt at læse og hvis det skulle ønskes kan det derfor ogsåprintes ud.

Spillereglerne kan læses her. Spilleregler

Materialereglementet kan læses  her. Materialereglement